Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gelombang IX (Sembilan) TA. 2018/2019-2

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gelombang IX (Sembilan) TA. 2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IX (Sembilan) TA. 2018/2019-2 pada hari ini Senin, 29 Juli 2019 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 21 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 19 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 28 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 LUTFI ADILA R 1414233209
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
2 NANDYA PITALOKA N Z 1415203103
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
3 MINARTI YOGA UTAMA 1415203087
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
4 MARYANI ASTUTI D 1415203080
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
5 NELA SILFIA 1415203104
 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 MEILIANA 1415203083
 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA (Fiqh Muamalah)
 2. Diana Djuwita, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 NOVIANTI SOLEHA 1415203111
 1. Achmad Otong Bushtomi, Lc., M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Diana Djuwita, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
8 VINI DZIKRILLAH 1415203179
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 NURUL AROFAH 1415203117
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Eef Saefulloh, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
D TL
10 LIEN CANTIKA AGUSTIN 1414232154
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Eef Saefulloh, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
11 MUKHAMAD ABTHAL 1415203097
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
12 AFIFATUL MAEMUNAH 1415203005
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
13 NANA ELISA 1415203102
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
14 DEDE ISMAYANTI 1415203028
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Didi Sukardi, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
15 MUHAMAD SAID 1414231078
 1. Ubaidillah, MHI (Fiqh Muamalah)
 2. Abdul Fatakh, M.Hum(Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
16 LENI ASTUTI 1414231064
 1. H. Syamsudin, MA(Fiqh Muamalah)
 2. Abdul Fatakh, M.Hum (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si(Manajemen Perbankan Syariah)
B L
17 ROUDHOTUS SHOLIKHA 1414233227
 1. H. Syamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Asep Saepulloh, MHI(Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
18 LILY NURJANAH 1414231066
 1. Dr. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
19 NUR SANTI 1414231094
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
20 DZULFIKAR SYARIF A 1415203039
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
21 RESYTATUL HIKMAH 1414231099
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *