Kajur, Sekjur, Staf dan Dosen Jurusan PIAUD

Profil Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Profil Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

No Nama NIP Jabatan
1 Dr. Asep Mulyana M.Si 19670803 199403 1 003 Ketua Jurusan
2 Durtam S.Ag, M.Pd.I 19740626 200701 1 035 Sekretaris Jurusan
3 Kusnadi 19761029 200508 4 201 Staf Jurusan
4 Prof. Dr. Eti Nurhayati M.Si 19591213 198603 2 001 Dosen
5 Dr. H. Saifuddin M.Ag 19720107 200312 1 001 Dosen
6 Dr. H. Ahmad Yani M.Ag 19750119  200501 1 002 Dosen
7 Dra. Hj. Isnin Agustin Amalia MA 19630805 198803 2 001 Dosen
8 Drs. Chambali M.Pd.I 19660412 199402 1 001 Dosen
9 Drs. H. Masdudi M.Pd 19710226 199703 1 006 Dosen
10 H. Jajang Aisyul Muzakki M.Pd.I 19750601 200901 1 010 Dosen
11 Hj. Ery Khaeriyah S.Ag., M. A. 19750221 200312 2 001 Dosen
12 Aip Saripudin M.Pd 19820426 201503 1 003 Dosen
13 Maulidya Ulfah S.Pd.I,M.Pd.I. 19841203 201503 2 002 Dosen
14 Jazariyah ,M.Pd. 19840925 201801 2 001 Dosen
15 Syifauzakia M.Pd. 19891209 201903 2 011 Dosen
16 Leny Sri Wahyuni M.Hum. 19900519 201903 2 013 Dosen
17 Yunita Dwi Jayanti M.Pd. 19910605 201903 2 009 Dosen
18 Lutfatulatifah M.Pd. 19920603 201903 2 021 Dosen
19 Ayu Vinlandari Wahyudi M.Pd. 19920815 201903 2 020 Dosen
Kajur, Sekjur, Staf dan Dosen Jurusan PIAUD

Kajur, Sekjur, Staf dan Dosen Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kajur, Sekjur, Staf dan Dosen Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kajur, Sekjur, Staf dan Dosen Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon