Kepala Perpustakaan, Pustakawan dan Staff Perpustakaan

Maca Iku Dalane Wong Sukses Dunia Lan Akherat

Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Periode Juni 2019 sd Sekarang

Dr. Yayat Suryatna, M.Ag