Kelompok Pustakawan

Maca Iku Dalane Wong Sukses Dunia Lan Akherat

Jumlah SDM Pustakawan yang ada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati CirebonĀ  saat ini berjumlah 4 orang. Berikut Daftar Nama-nama pustakawan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon:

Pustakawan-1

Pustakawan-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK & Ijazah Pustakawan :

Ijazah pustakawan

SK :

SK Pustakawan