IAIN Syekh Nurjati Corner

Maca Iku Dalane Wong Sukses Dunia Lan Akherat

IAIN Syekh Nurjati Cirebon Corner  adalah sebuah sudut ruangan yang menyediakan sumber rujukan berupa kumpulan koleksi/buku-buku hasil karya dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berikut  Koleksi hasil karya Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon :