Serat lan Babad

Maca Iku Dalane Wong Sukses Dunia Lan Akherat