Progress MOA antara Perpusakaan IAIN SNJ Cirebon dengan Perpustakaan UIN Suska Riau

Progress MOA antara Perpusakaan IAIN SNJ Cirebon dengan Perpustakaan UIN Suska Riau

Foto Bersama usai pemaparan materi oleh Dr.H.Moh.Tawwaf, S.IP.,MSI Kepala Pusat Perpustakaan Suska Riau dalam rangka progres MOA perpustakaan.