Perpisahan Prakerin SMK Islamic Centre Cirebon di Pusat Perpustakaan

Maca Iku Dalane Wong Sukses Dunia Lan Akherat

Perpisahan Prakerin SMK Islamic Centre Cirebon di Pusat Perpustakaan

Salam Literasi !!! Foto Bersama Kepala Perpustakaan didampingi para pustakawan dengan Anak-anak Prakerin dari SMK Islamic Centre Cirebon, Selasa 15 Maret 2022 di Ruang Panggung Literasi Pusat Perpustakaan L.I. @ Dok Toh