Hari: 12 September 2018

Hasil UJian Komprehensif Gel. V

New Page 1

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. V (Lima) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Senin, 10 September 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414223090 Eva Rifqi Fauziyah HES 95 92 90 277 92,33333333 A- L
2 1414221018 Dede Liya Indriyani HES 77 92 76 245 81,66666667 B L
3 1414221005 Ade Rizki Lestari HES 77 92 76 245 81,66666667 B L
4 1414221028 Inna Nurhayati HES 77 92 76 245 81,66666667 B L
5 1414223083 Abu Rahmanda HES 85 85 90 260 86,66666667 B+ L
6 1414221038 Saepul Bahri HES 85 85 85 255 85 B+ L
7 1414221113 Holla Gunawan HES 77 75 80 232 77,33333333 B- L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003