Hasil Ujian Komprehensif Gel. IV

New Page 1

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2016/2017
Hari, Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1413223094 Teja Subekti HES 0 0 0 0 0 E TL
2 1413223092 Syamsul Munir HES 76 75 80 231 77 B- L
3 1413223087 Roudhotul Jannah HES 0 75 82 157 52,3333333 D TL
4 1412221081 Dini Nurhadiyani HES 79 82 70 231 77 B- L
5 14122210970 Fika Isni Raydha HES 79 73 67 219 73 C+ L
6 1412231122 Yayah Khoeriyah HES 79 75 75 229 76,3333333 B- L
7 14112210133 Saeful Anwar HES 76 65 68 209 69,6666667 C+ L
8 1413222031 Jarot Kadarusman HES 75 91 85 251 83,6666667 B+ L
9 14122211034 Rika Nurjanah HES 50 79 75 204 68 TL
10 14122211027 Putri Aprilianti HES 60 76 75 211 70,3333333 C+ L
11 14122210814 Aan Andriyani HES 69 75 80 224 74,6666667 C+ L
12 14122211011 Muhamad Bahrul Ilmi HES 0 80 80 160 53,3333333 TL
13 14122211029 Rachmat Malik HES 0 75 80 155 51,6666667 TL
14 14122211042 Rudi Komarudin HES 0 80 85 165 55 TL
Ketua Jurusan Muamalah,
Ttd
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003