Pengumuman

Rapat Jurusan

Nomor :               /In.08/J.III.3/Hm.01/01/2021                                          Cirebon, 14 Januari 2021 Lamp.  : – Hal       : Rapat Kerja   Kepada Yth. Bapak/Ibu …………………… Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir FUAD Di- Cirebon    Assalamu’alaikum Wr.Wb. Sehubungan dengan akan dimulainya Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk merumuskan program kerja

Rapat Jurusan Read More »