Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

SURAT EDARAN TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK SELAMA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

SURAT EDARAN

NOMOR : B-1216 /1n.08/R/PP.00.9/09/2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

SELAMA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASEA 2019 (COVID-19)

PADA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Download SURAT EDARAN

SE Rektor Nomor B-1216

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

Yudisium 09 Maret 2020 SKI

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Yudisium 09 Maret 2020 PMI

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

Yudisium 09 Maret 2020 KPI

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Jurusan Ilmu Al-Qur’an Tafsir

Yudisium 09 Maret 2020 IAT

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Download

Yudisium 09 Maret 2020 BKI

SK Yudisium 09 Maret 2020

SK Yudisium 09 Maret 2020

Download

Yudisium 09 Maret 2020 AFI

SK Yudisium 01 Maret 2020

SK Yudisium 01 Maret 2020

Download SK Yudiciun Jurusan SPI

Yudisium SPI 01 Maret 2020

SK Yudisium 01 Maret 2020

SK Yudisium 01 Maret 2020

Download SK Yudiciun Jurusan KPI

Yudisium KPI 01 Maret 2020

SK Yudisium 01 Maret 2020

SK Yudisium 01 Maret 2020

Download SK Yudicium Jurusan IAT

Yudisium IAT 01 Maret 2020