Jurusan Bahasa dan Sastra Arab

Dosen

Erfan Gazali, M.SI
NIP. 197910152011011010
NIDN 2015107902
Bidang Keahlian : Linguistik 
email : erfangazali@syekhnurjati.ac.id
Riwayat Pendidikan
 • S1 – Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (Bahasa dan Sastra Arab)
 • S2 – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  (Ilmu Bahasa Arab)
Publikasi

Dr.Muhsin Riyadi, MA
NIP. 197708072009121002
NIDN 2007087702
Bidang Keahlian : Sastra Arab
email : ucin99@yahoo.com
Riwayat Pendidikan
 • S1 – IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (Bahasa dan Sastra Arab)
 • S2 – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (Bahasa dan Sastra Arab)
 • S3 –  IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Publikasi
 
H. Rijal MahdI, Lc., M.A
NIP. 198311272019031003
NIDN 2027118301
Bidang Keahlian: Sastra Arab, Penerjemahan
email : rijal_mahdi0123@yahoo.co.id 
Riwayat Pendidikan
 • S1 – International Islamic Call Collage (IICC), Tripoli-Libya (Dakwah dan Peradaban)
 • S2 – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam  (Bahasa Arab)
 • S3 – On going Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia (Bahasa Arab)
Publikasi
 
Ihsan Sa’dudin, M.Hum
NIP. 199011272019031009
NIDN 2027119002
Bidang Keahlian : Semiotika, Filologi
email :sadudiinisan@gmail.com
Riwayat Pendidikan
 • S1 – UIN Sunan Gunung Jati, Bandung (Bahasa dan Sastra Arab)
 • S2 – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  (Ilmu Bahasa Arab)
Publikasi
 
Dr. Leny Sri Wahyuni
NIP. 199005192019032013
NIDN 2019059004
Bidang Keahlian : Linguistik
Riwayat Pendidikan
 • S1 – IAIN Syekh Nurjati, Cirebon (Tadris Bahasa Inggris)
 • S2 – Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung  (Linguistik)
 • S3 – Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung  (Linguistik)
Publikasi
 
Moh Andi Hakim, M.Hum.
NIP. 199008092019031009
NIDN 0609089002
Bidang Keahlian: Linguistik, Kritik Wacana
email : andihakim@syekhnurjati.ac.id
Riwayat Pendidikan
 • S1 – IAIN Wali Songo, Semarang (Tadris Bahasa Inggris)
 • S2 – Universitas Diponegoro, Semarang  (Sastra)
 • S3- On Going Universitas Pendidikan Indonesia (Linguistik)
Publikasi
 
Wulandari, MA.Hum.
NIP. 198411302019032004
NIDN 2030118404
Bidang Keahlian : Sastra Arab
email : wulandari@syekhnurjati.ac.id
Riwayat Pendidikan
 • S1 – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (Bahasa dan Sastra Arab)
 • S2 – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (Bahasa dan Sastra Arab)
Publikasi