Pembelajaran dan Pengajaran

Semester Genap 2021-2022

  • Surat Keputusan (SK) Dosen Pengampu Matakuliah Jurusan BKI Unduh SK
  • Monitoring Pembelajaran Daring Semester Genap 2021-2022 Isi Monitoring untuk Dosen
  • Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Daring Semester Genap 2021-2022 Isi Monev
  • Laporan Monitoring Pembelajaran Daring Semester Genap 2021-2022
  • Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Daring Semester Genap 2021-2022