Tenaga Pendidik dan Kependidikan

 

No.

 

Nama Dosen

 

NIDN/NIDK

 

Bidang Keahlian

 

Jabatan Akademik

1 Dr. H. Sumanta, M.Ag 2016056602 Pengkajian Islam Lektor Kepala
2 Prof. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA 2009115801 Filsafat Islam Guru Besar
3 Prof. Dr. Hajam, M.Ag 2021076702 Tasawuf Guru Besar
4 Dr. Siti Fatimah, M.Hum 2014096501 Filsafat Ilmu Lektor Kepala
5 Dr. H. Mustopa, M.Ag 2015086601 Pemikiran Islam Lektor Kepala
6 H. Bisri, M.Fil.I 2006077603 Filsafat Islam Lektor
7 Syahrul Kirom, M.Phil 2023078406 Filsafat Sejarah Asisten Ahli
8 Hanung Sito Rohmawati, M.Hum 2003049003 Studi Agama Asisten Ahli
9 Indra Gunawan, M.Pd 2016029203 Filsafat Nilai Asisten Ahli
10 Mutakhirani Mustafa, M.Hum 2028039201 Filsafat Bahasa Asisten Ahli
11 Risladiba, M.Pd 2024109302 Filsafat Pancasila Asisten Ahli
12 Theguh Saumantri, M.Phil 2002049102 Filsafat Sejarah Asisten Ahli
13 Afifi Hasbunallah, M.A Pengkajian Islam Tenaga Pengajar