Kolom IT
Tutorial
Kampusiana
Pojok Pimpinan
Loading.....

Peraturan

A. Undang-undang

 1. UUD 1945 
 2. UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas 
 3. UU No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen  
 4. UU No 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan  
 5. UU No 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi 
 6. UU No 5 Tahun 2014 ASN  

 

B. PP / Perpres / Keppres

 1. Kepres 11 1997 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
 2. Perpres 48 2009 Perubahan STAIN Cirebon Menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

 

C. PMA / KMA

 1. PMA 7 2010 Ortaker IAIN Syekh Nurjati Cirebon   
 2. PMA 11 2013 Ortaker IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
 3. PMA 36 2014 Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
 4. PMA 62 2017 Ortaker IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

 

 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data © 2018