INFO LOWONGAN KERJA

Assalamu’alaikum sahabat BRIS, dibuka lowongan kerja untuk :
– Account Officer Mikro
– Account Officer

Kualifikasi :
– Pria/Wanita
– Usia max 32tahun
– Pendidikan minimal D3 segala jurusan
– Mampu berkomunikasi dengan baik
– Mampu bekerja secara tim
– Mampu bekerja di bawah tekanan
– Mempunyai semangat kerja yang tinggi untuk mencapai
target perusahaan
– Memiliki integritas yang baik, loyal dan berpedoman
kepada prinsip syariah
– Memiliki sim A dan sim C
– Diutamakan domisili Bogor dan sekitarnya
– Penempatan Tajur

Surat lamaran dikirim ke :
PT Bank BRIsyariah KCP Bogor Tajur
Jl Raya Wangun – Ciawi No.26 Bogor 16146

Lamaran paling lambat diterima :
tanggal 15 Mei 2019

Mari bergabung bersama kami

(Sumber : https://www.facebook.com/BRISyariah/)

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang IV (Empat) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. IV (Empat)  TA. 2018/2019-2 pada hari ini Selasa, 30 April 2019  bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, SE., M.Si selaku ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 11 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 11 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 11 orang. Dosen pembimbing sebanyak 13 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. RAHMAH NADIYAH SOLEHA 1415203121
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Moh. Ghozali, ME.Sy
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
B+ L
2. NUR MAYASARI 1415203115
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
3. RIZKA TRIUTAMI 1414231246
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
B+ L
4. ERNA NUR MA`SUMAH 1415203042
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
B+ L
5. ULFAH DIEYANAH 1414231120
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A- L
6. GUSNI PAPAR ALAM BANU SAKTI 1413231018
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
A- L
7. DIDAH LAILATUL FUADAH 1415203035
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
A- L
8. JIMMY SEPTIANI 1415203067
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A- L
9. KARLINA 1415203069
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
A L
10. ISOH MUKHLISOH 1415203065
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
11. SYA`DIYAH 1415203191
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
A- L

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. II (Dua) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. II (Dua) TA. 2018/2019-2 pada hari ini Rabu, 10 April 2019 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 15 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 15 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 21 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 PAPUNGWATI 1415203119
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
2 VIVI AVIVI 1415203180
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
3 SITI ANISAH 1415203151
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
4 RANI MAHARANI 1415203123
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
5 RESA FEBRIANA ISMAIL 1415203125
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 ROHEDI PRASETYO A 1415203134
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
7 POPY TAMARA 1415203120
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
8 SITI FATIMAH 1415203152
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 SANTI FIRMANI 1415203140
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)Dr. H. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
10 DELA NURMALASARI 1415203029
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
11 NIHAN NAURAH ‘ANBAR 1415203108
 1. Ubaidillah, M.HI (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
12 MUTMAINAH 1415203100
 1. Ubaidillah, M.HI (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
13 SITI RAHAYU NINGSIH 1415203158
 1. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
14 SRI MAYA ULFA 1415203162
 1. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
15 TATI HARTATI 1415203167
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang II (Dua) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. II (Dua)  TA. 2018/2019-2 pada hari ini Kamis, 28 Maret 2019 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 12 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 12 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 13 orang. Dosen pembimbing sebanyak 10 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. RINI NUR`AENI 1415203129
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
A- L
2. INDAH NURANI LESTARI 1415203060
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
3. ENOK YAYAT NURHAYATI 1415203041
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
A L
4. AYU WIDIANINGSIH 1415203020
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
A L
5. NIATARISA SITI NURSOBAH 1415203107
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
6. MIFTHAHKHUL JANNAH 1415203086
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
A- L
7. BAROTUT TAQIYAH 1415203022
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A L
8. YULIANA RATNA NINGSIH 1415203186
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
A L
9. MUHAMMAD MUAMMAR 1415203094
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
A L
10. MEILDHA TRY AFTA 1414231072
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A- L
11. SITI KHOLIPAH 1415203154
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
A- L
12. RIFA HUSNA ROFIFAH 1415203127
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
A L