KONTAK KAMI

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264

Email : perbankansyariah_iaincirebon@yahoo.com

FB : Perbankan Syariah IAIN Cirebon