Semua artikel oleh alfin

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IV (Empat) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IV (Empat) TA. 2018/2019-1 pada hari Rabu, 28 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 9 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 AKHMAD HUNAFA 1413231002
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
D TL
2 RIAN FEBRIYAN 1413231040
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
3 YAZID BUSTHOMI 1414231124
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
4 GITA NURFITRIA DEWI 1413233078
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
5 MUHAMAD YUSUP 1414231081
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 LUTPI TRY HIDAYATULLOH 1414231069
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 JAENAL ABIDIN 1414231056
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
8 RICKI KURNIAWAN 1413231041
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
9 ACEP DARIS FARDAUSI 1414231001
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang III (Tiga) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. III (Tiga) TA.2018/2019-1 pada hari ini Kamis, 22 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 15 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 12 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. TEDI 1415203168
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2. RIYA LESTARI 1415203130
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
3. ATIEQ FAUZIATI 1415203018
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
4. NOVIYANTI EKA RAHAYU 1415203113
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
5. MINHATUL MAULA 1415203088
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6. UMI KULSUM 1415203176
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
7. ACEP DARIS FARDAUSI 1414231001
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
8. YULI YULVIANAH 1415203185
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. LUGINA ONI IMAS 1415203076
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
10. FATIKHAH RIZQI 1415203048
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
11. ROBIYATUL HASANAH 1415203133
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
12. RINI NUR`AENI 1415203129
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
13. BISRI MUSTOFA 1414231018
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
14. SITI QUROTUL AINI 1415203157
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
15. TOMAS RAMDAN 1415203173
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang II (Dua) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. II (Dua)  TA. 2018/2019-1 pada hari ini Rabu, 07 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 10 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 11 orang. Dosen pembimbing sebanyak 11 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. SRI HARYANTO 1414233234
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. Achmad, M.Ag
A- L
2. KIKI FATMAWATI 1414233207
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. H. Nursyamsudin, MA
A- L
3. SHELA MELIANA 1414233229
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
A- L
4. MURINI 1414231085
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
B+ L
5. ABDUL LAKHMIN 1414233178
 1. Wartoyo, MSI
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
B L
6. KANESIH 1414231060
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
B+ L
7. TANTY TANJIHATUL KHOERUL UMMAH 1414231118
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Diana Djuwita, MM
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
B+ L
8. ASRORI 1414231013
 1. Wartoyo, MSI
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
A- L
9. FAUZI RIZKY BAHARI 1414231035
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
B+ L
10. MOHAMMAD HISYAM 1413231032
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
B+ L

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang I (Satu) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. I (Satu) TA.2018/2019-1 pada hari ini Kamis, 01 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 13 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. SAROJI 1413233110
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2. JAENAL ABIDIN 1414231056
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
Lulus dengan perbaikan
3. IQBAL DAWPAD TIYARI 1414231051
 1. Dr. Faqihuddin A Kodir, MA
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
4. ENDAH ALIATUL HIMAH 1414231027
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
5. MUHAMAD SAID 1414231078
 1. Dr. Faqihuddin A Kodir, MA
 2. Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
6. IKHWANUDIN 1414233203
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
7. MOHAMMAD IQBAL 1414233216
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. Faqihuddin A Kodir, MA
Lulus dengan perbaikan
8. FITRIYA 1415203053
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. KARLINA 1415203069
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
10. INTAN SARI 1415203063
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
11. DIANA IKKA SYAHFITRI 1415203033
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
12. RIFA HUSNA ROFIFAH 1415203127
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. III (Tiga)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. III (Tiga) TA. 2018/2019-1 pada hari ini Jum’at, 31 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 9 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 15 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 MURINI 1414231085
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
2 TANTY TANJIHATUL K U 1414231118
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
3 SRI RAHAYU 1414231114
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
4 AKHMAD HUNAFA 1413231002
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
5 ROMADHON 1413233107
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
6 DESI ROSYANA 1414232137
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 ULFAH DIEYANAH 1414231120
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
8 RIAN FEBRIYAN 1413231040
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
9 SAROJI 1413233110
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Layaman, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L