Laporan Kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gelombang I (Satu) TA.2019/2020-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. I (Satu)  TA. 2019/2020-1 pada hari ini Rabu, 06 Nopember 2019 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku ketua sidang dan juga Ibu Hj. Dewi Fatmasari, M.Si sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 13 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 25 orang. Dosen pembimbing sebanyak 17 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. TRI ADITIA WARDANA 1415203174
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. H. Achmad, M.Ag
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
A- L
2. IKA ROHMANAH 1415203057
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. H. Juju Jumena, MH
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Toto Suharto, M.Si
A L
3. KHANIFATUS SAMKHAH 1415203070
 1. Dr. H.R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
A- L
4. RESA FEBRIANA ISMAIL 1415203125
 1. Dr. H. Achmad, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. H. Kosim, M.Ag
A- L
5. FAUZIYYAH RAHMAH 1413233075
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
A L
6. JEKA LAVENSA LIDINILLAH 1415203066
 1. Dr. H. Achmad, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
A L
7. SITI NURIDAYAH 1415203156
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
A- L
8. ROUDHOTUS SHOLIKHA 1414233227
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Juju Jumena, MH
A- L
9. MUHAMAD FAUZY 1415203093
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Dr.Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H.R. Agus Abikusna, MM
A- L
10. IIS SONDARI 1414233202
 1. Dr. H. Kosim ,M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Leliya, MH
A L
11. DIAR KADARUSMAN 1413231014
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Abdul Fatakh, SHI, SH, M.Hum
A- L
12. ROHMAN 1415203135
 1. Dr. H. Faqihudin A Kodir, MA
 2. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
A- L
13. GEUGEU CHAERUNISA 1413231017
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Moh. Ghozali, ME.Sy
A- L

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *