Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. II (Dua) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. II (Dua) TA. 2018/2019-2 pada hari ini Rabu, 10 April 2019 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 15 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 15 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 21 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 PAPUNGWATI 1415203119
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
2 VIVI AVIVI 1415203180
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
3 SITI ANISAH 1415203151
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
4 RANI MAHARANI 1415203123
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
5 RESA FEBRIANA ISMAIL 1415203125
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 ROHEDI PRASETYO A 1415203134
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
7 POPY TAMARA 1415203120
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
8 SITI FATIMAH 1415203152
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 SANTI FIRMANI 1415203140
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)Dr. H. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
10 DELA NURMALASARI 1415203029
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
11 NIHAN NAURAH ‘ANBAR 1415203108
 1. Ubaidillah, M.HI (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
12 MUTMAINAH 1415203100
 1. Ubaidillah, M.HI (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
13 SITI RAHAYU NINGSIH 1415203158
 1. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
14 SRI MAYA ULFA 1415203162
 1. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
15 TATI HARTATI 1415203167
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L