Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang II (Dua) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. II (Dua)  TA. 2018/2019-2 pada hari ini Kamis, 28 Maret 2019 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 12 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 12 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 13 orang. Dosen pembimbing sebanyak 10 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. RINI NUR`AENI 1415203129
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
A- L
2. INDAH NURANI LESTARI 1415203060
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
3. ENOK YAYAT NURHAYATI 1415203041
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
A L
4. AYU WIDIANINGSIH 1415203020
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
A L
5. NIATARISA SITI NURSOBAH 1415203107
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
6. MIFTHAHKHUL JANNAH 1415203086
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
A- L
7. BAROTUT TAQIYAH 1415203022
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A L
8. YULIANA RATNA NINGSIH 1415203186
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
A L
9. MUHAMMAD MUAMMAR 1415203094
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
A L
10. MEILDHA TRY AFTA 1414231072
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
A- L
11. SITI KHOLIPAH 1415203154
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
A- L
12. RIFA HUSNA ROFIFAH 1415203127
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
A L

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang I (Satu) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. I (Satu)  TA. 2018/2019-2 pada hari ini Rabu, 27 Maret 2019 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari,SE., M.Si selaku ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 13 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 13 orang. Dosen pembimbing sebanyak 13 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. IKHWANUDIN 1414233203
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
A- L
2. MUHAMAD YUSUP 1414231081
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
A- L
3. ENDAH ALIATUL HIMAH 1414231027
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
B+ L
4. NOVITA DEWI 1414231252
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
A L
5. ACEP DARIS FARDAUSI 1414231001
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Dr. Achmad, M.Ag
A- L
6. MUHAMMAD FAJAR 1414233217
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH
A- L
7. FADLUN FARHATI 1415203044
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A L
8. BISRI MUSTOFA 1414231018
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. H. Nursyamsudin, MA
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
A- L
9. TIKA MAESYAROH 1415203170
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH
A L
10. BELLA KUNCARANINGRUM 1415203023
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
A- L
11. JAENAL ABIDIN 1414231056
 1. Dr. H. E. Sugianto, MH
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
B+ L
12. AYU RAUDHATUL JANNAH 1415203019
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
A L
13. RUHIYATUL JANAH 1415203137
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
A- L

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. XV (Lima Belas) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. XV (Lima Belas) TA. 2018/2019-2 pada hari ini Senin, 11 Maret 2019 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 15 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 15 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 20 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 LUTHFIA SYAHIDAH RAHMAH 1415203077
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
2 RAY SIRAJUDDIN 1415203124
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
3 MABNIYYAH ELHIDA 1415203078
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
4 KHUMAEROH 1415203071
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si(Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
5 YULIANA RATNA NINGSIH 1415203186
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
6 ENOK YAYAT NURHAYATI 1415203041
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 TITIN CASTINI 1415203172
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Toto Suharto, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
8 NIATARISA SITI NURSOBAH 1415203107
 1. Drs. H. Amir, M.Ag(Fiqh Muamalah)
 2. Toto Suharto, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 AYU WIDIANINGSIH 1415203020
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag(Fiqh Muamalah)
 2. Toto Suharto, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
10 BAROTUT TAQIYAH 1415203022
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag(Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
11 AAH SARIAH 1415203001
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag(Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
12 RIFA HUSNA ROFIFAH 1415203127
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag(Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
13 MIFTHAKHUL JANNAH 1415203086
 1. Dr. H. U. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
14 AYU RAUDHATUL JANNAH 1415203019
 1. Dr. H. U. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
15 AI WIDIANINGSIH 1415203008
 1. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag(Manajemen Perbankan Syariah)
A- L