Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang XI (Sebelas) TA. 2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. XI (Sebelas) TA.2018/2019-2 pada hari Senin, 21 Januari 2019 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 15 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. AYU WIDIANINGSIH 1415203020
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2. ANITA KHAERUNISAH 1415203013
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
3. CHIESA YORIZATIVA 1415203024
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
4. VIVI AVIVI 1415203180
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
5. BAROTUT TAQIYAH 1415203022
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
6. DEDE ISMAYANTI 1415203028
 1. Dr. H. Edy Setyawan Lc., MA
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7. LUTHFIA SYAHIDAH RAHMAH 1415203077
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
Lulus dengan perbaikan
8. NIATARISA SITI NURSOBAH 1415203107
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. DITA HARWANTI 1415203037
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
Lulus dengan perbaikan
10. DIDAH LAILATUL FUADAH 1415203035
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
11. INGGIT WRIYANDANI 1415203061
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
12. RIZALDI AMIN 1415203131
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Lulus dengan perbaikan