Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang VII (Tujuh) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. VII (Tujuh) TA.2018/2019-1 pada hari Selasa, 27 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 12 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. JIMMY SEPTIANI 1415203067
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2. SARYONO 1415203142
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
3. VINI DZIKRILLAH 1415203179
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
4. LIEN CANTIKA AGUSTIN 1414232154
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
5. ISMI NURJANAH 1414232152
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
6. YULIANA RATNA NINGSIH 1415203186
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
Lulus dengan perbaikan
7. SUKRIAWATI 1415203165
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
8. EVA VALIDA 1415203043
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
9. ERNA NUR MA`SUMAH 1415203042
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
10. NISRIINA HASNAA 1415203110
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
11. MUHAMMAD MUAMMAR 1415203094
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
12. NISA AFIDAH 1415203109
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan