Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IV (Empat) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IV (Empat) TA. 2018/2019-1 pada hari Rabu, 28 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 9 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 AKHMAD HUNAFA 1413231002
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
D TL
2 RIAN FEBRIYAN 1413231040
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
3 YAZID BUSTHOMI 1414231124
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
4 GITA NURFITRIA DEWI 1413233078
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
5 MUHAMAD YUSUP 1414231081
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 LUTPI TRY HIDAYATULLOH 1414231069
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 JAENAL ABIDIN 1414231056
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
8 RICKI KURNIAWAN 1413231041
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
9 ACEP DARIS FARDAUSI 1414231001
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang VII (Tujuh) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. VII (Tujuh) TA.2018/2019-1 pada hari Selasa, 27 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 12 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. JIMMY SEPTIANI 1415203067
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2. SARYONO 1415203142
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
3. VINI DZIKRILLAH 1415203179
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
4. LIEN CANTIKA AGUSTIN 1414232154
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
5. ISMI NURJANAH 1414232152
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
6. YULIANA RATNA NINGSIH 1415203186
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
Lulus dengan perbaikan
7. SUKRIAWATI 1415203165
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
8. EVA VALIDA 1415203043
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
9. ERNA NUR MA`SUMAH 1415203042
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
10. NISRIINA HASNAA 1415203110
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
11. MUHAMMAD MUAMMAR 1415203094
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
12. NISA AFIDAH 1415203109
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang VI (Enam) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. VI (Enam) TA.2018/2019-1 pada hari ini Senin, 26 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 13 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. DIANA ANDRIANA 1415203032
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2. DIANI ANDRIANI 1415203034
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
3. SITI KHOLIPAH 1415203154
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
4. RAHMAH NADIYAH SOLEHA 1415203121
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Moh. Ghozali, ME.Sy
Lulus dengan perbaikan
5. MIFTHAHKHUL JANNAH 1415203086
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6. RUHIYATUL JANAH 1415203137
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7. TIKA MAESYAROH 1415203170
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
8. SILVI WAHYUNINGSIH 1415203149
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. DURROTUL BAHIYAH 1415203038
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
10. SIKIWATI FEBRIYANTI 1415203148
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
11. ROBIATUL HIKMAH 1415203132
 1. Diana Djuwita, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
12. RIA JUWAERIYAH 1415203126
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Moh. Ghozali, ME.Sy
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang IV (Empat) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. IV (Empat) TA.2018/2019-1 pada hari ini Jum’at, 23 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 15 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 13 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. FITRI AMELIA 1415203052
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2. RURI ANGGRAENI 1415203138
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
3. FAIRUZ ZHAFIRAH 1415203046
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
4. INTAN AYU WULANDARI 1415203062
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
5. MAR`ATUS SOLEKHA 1415203079
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6. KHUSNUL AJIJAH 1415203072
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7. NUR MAYASARI 1415203115
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
8. RAHMAWATI 1415203122
 1. Dr. Faqiuddin A Kodir, MA
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. FIRDA YANTI 1415203050
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
10. MUHAMMAD ZULFA ALIYYUDDIN GUNARDI 1415203189
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
11. NAELAH KHOMARIAH 1415203101
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
12. BELLA KUNCARANINGRUM 1415203023
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
13. ENOK YAYAT NURHAYATI 1415203041
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
14. INDAH NURANI LESTARI 1415203060
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
15. SEPTIANDI HANIF 1415203145
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang III (Tiga) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. III (Tiga) TA.2018/2019-1 pada hari ini Kamis, 22 Nopember 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 15 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 12 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. TEDI 1415203168
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2. RIYA LESTARI 1415203130
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
3. ATIEQ FAUZIATI 1415203018
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
4. NOVIYANTI EKA RAHAYU 1415203113
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
5. MINHATUL MAULA 1415203088
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6. UMI KULSUM 1415203176
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
7. ACEP DARIS FARDAUSI 1414231001
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
8. YULI YULVIANAH 1415203185
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9. LUGINA ONI IMAS 1415203076
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
10. FATIKHAH RIZQI 1415203048
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
11. ROBIYATUL HASANAH 1415203133
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
Lulus dengan perbaikan
12. RINI NUR`AENI 1415203129
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
Lulus dengan perbaikan
13. BISRI MUSTOFA 1414231018
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan
14. SITI QUROTUL AINI 1415203157
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
15. TOMAS RAMDAN 1415203173
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan