Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang VIII (Delapan) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. VIII (Delapan)  TA. 2018/2019-1 pada hari ini Kamis, 06 September 2018 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA selaku ketua sidang dan juga Ibu Hj. Dewi Fatmasari, M.Si sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 13 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 11 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 19 orang. Dosen pembimbing sebanyak 19 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. ROHMAT AKBAR TANJUNG 1413231044
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Diana Djuwita, MM
B L
2. UMDATUL KASANAH 1414232176
 1. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
E TL
3. FINA DWI JAYANTI 1414232148
 1. Dr. Layaman, M,Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
B+ L
4. IRFAN HIDAYATULLAH 1414233205
 1. Diana Djuwita, MM
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
B+ L
5. TITA RATNASARI 1414233236
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 2. Dr. H. Kosim, M.Ag
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Dr. Layaman, M.Si
B L
6. PUSPITA SETIA DEWI 1414233221
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Dr. H. Kosim, M.Ag
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. H. Juju Jumena, MH
B+ L
7. FATHIMAH 1414231033
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH
 1. H. Nursyamsudin, MA
 2. Dr. H. Edy Setyawan, MA
E TL
8. ELVA FIYANI 1414232144
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Juju Jumena, MH
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. E. Sugianto, MH
B+ L
9. WAHANA NUGROHO 1414231122
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. H. Juju Jumena, MH
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
B+ L
10. APUD NURSIHABUDIN 1414231011
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
B+ L
11. KEN MALFIN MUBAROK 1414231062
 1. Dr. H. Ahmad Dasuki Aly, MM
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
B+ L
12. AKHMAD FAUZI 1414231006
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Dr. Layaman, M.Si
B L
13. ARI SYAHRI RIJA 1414233184
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
 1. H. Juju Jumena, MH
 2. Dr. H. Ahmad Dasuki Aly, MM
B L

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. III (Tiga)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. III (Tiga) TA. 2018/2019-1 pada hari ini Jum’at, 31 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 9 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 15 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 MURINI 1414231085
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
2 TANTY TANJIHATUL K U 1414231118
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
3 SRI RAHAYU 1414231114
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
4 AKHMAD HUNAFA 1413231002
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
5 ROMADHON 1413233107
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
6 DESI ROSYANA 1414232137
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 ULFAH DIEYANAH 1414231120
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
8 RIAN FEBRIYAN 1413231040
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL
9 SAROJI 1413233110
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Layaman, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L