Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang VI (Enam) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. VI (Enam)  TA. 2018/2019-1 pada hari ini Kamis, 30 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA selaku Ketua Sidang dan juga Ibu Hj. Dewi Fatmasari, M.Si sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 12 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 12 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang. Dosen pembimbing sebanyak 16 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. SITI MUAWANAH 1413231050
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
B+ L
2. ZUBAEDAH 1414233242
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
B+ L
3. INAY NURUL INAYAH 1414231048
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
B+ L
4. HERLINA 1414231044
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
B+ L
5. SONI ASRORI 1414233233
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Diana Djuwita, MM
B+ L
6. SYAHRUL MAARIF 1414231116
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. H. Juju Jumena, MH
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
B+ L
7. AAN FAJRIANI 1414233177
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. H. Nursyamsudin, MA
B+ L
8. PUTRI FAUZIYAH 1414232168
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
B+ L
9. HUSEN 1414233201
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. Layaman, M.Si
A- L
10. MAULINDA SARI 1414231248
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Layaman, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. H. Edy Setyawan, MA
B+ L
11. ABDULLAH HABIBI 1414233179
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
B+ L
12. MOHAMMAD ZAINAL ABIDIN 1413231031
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
A- L

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang V (Lima) TA.2018/2019-1

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. V (Lima) TA. 2018/2019-1  pada hari ini Selasa, 14 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Nining Wahyuningsih, MM selaku Ketua Sidang dan juga Ibu Diana Djuwita, MM sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 10 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 8 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 15 orang. Dosen pembimbing sebanyak 13 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1 FAISAL RIZKY FADILAH 1414231031
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
B+ L
2 WIWIN MUAWIYAH 1414233241
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. H.R. Agus Abikusna, MM
B+ L
3 ZUBAEDAH 1414233242
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
E TL
4 SANTI SARI 1413231048
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
B+ L
5 SITI MUAWANAH 1413231050
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
E TL
6 TANTI MUNAWAROH 1413231054
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
B+ L
7 ANA MAULINA FAUZIAH 1414231007
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
B+ L
8 PANJI ROLISA 1414231095
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 2. Diana Djuwita, MM
A- L
9 INTAN ZAHRA SEPTIANA 1414231050
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 3. Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang IV (Empat) TA.2018/2019-1

  Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. IV (Empat) TA. 2018/2019-1  pada hari ini Senin, 13 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Nining Wahyuningsih, MM selaku ketua Sidang dan juga Ibu Diana Djuwita, MM sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 15 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 11 orang. Dosen pembimbing sebanyak 10 orang.

  No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
  1 YUFA CHAERANI 1414231125
  1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
  2. H.R. Agus Abikusna, MM
  1. Nining Wahyuningsih, MM
  2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  B+ L
  2 SEPTI MEGA AYU 1414233228
  1. Nining Wahyuningsih, MM
  2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
  1. H.R. Agus Abikusna, MM
  2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  B+ L
  3 PUTRI NURUL ROSALINA 1414233223
  1. Moh. Mabruri Faozi, MA
  2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  1. Nining Wahyuningsih, MM
  2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
  B+ L
  4 MIFTA NUR AINI 1414233215
  1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
  2. Moh. Mabruri Faozi, MA
  1. H.R. Agus Abikusna, MM
  2. Toto Suharto, M.Si
  A- L
  5 ROICHATUL JANNAH 1413231045
  1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
  2. H.R. Agus Abikusna, MM
  1. Diana Djuwita, MM
  2. Toto Suharto, M.Si
  B+ L
  6 GHINA AULIA 1414231037
  1. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
  2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
  1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
  2. Dr. Layaman, M.Ag
  B+ L
  7 NUR ROHMAH 1414232163
  1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  2. H.R. Agus Abikusna, MM
  1. Diana Djuwita, MM
  2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
  B+ L
  8 LENI KOSMAYANTI ROBIAH 1414233208
  1. Toto Suharto, M.Si
  2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
  1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
  B+ L
  9 FIATUN MUKMINAH 1414231036
  1. Moh. Mabruri Faozi, MA
  2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
  1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
  2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
  A- L
  10 FAJAR AKBAR MAULANA 1414231032
  1. H.R. Agus Abikusna, MM
  2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
  1. Dr. Layaman, M.Si
  2. Nining Wahyuningsih, MM
  B+ L

  Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang I (Satu) TA.2018/2019-1

  Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. I (Satu) TA.2018/2019-1 pada hari ini Rabu, 01 Agustus 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 12 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 15 orang.

  No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
  1 WINA RAHAYU 1414233238
  1. Diana Djuwita, MM
  2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  Lulus dengan perbaikan
  2 IRMA YATI 1414231052
  1. Drs. H. Amir, M.Ag
  2. Nur Eka Setiowati, M.Si
  Lulus dengan perbaikan
  3 MUHAMAD YUSUP 1414231081
  1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  Lulus dengan perbaikan
  4 HERLINDA 1414231045
  1. Nur Eka Setiowati, M.Si
  2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
  Lulus dengan perbaikan
  5 TAUFIK MAULANA 1414232175
  1. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
  2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
  Lulus dengan perbaikan
  6 NURKHOLIS 1414232166
  1. Toto Suharto, M.Si
  2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  Lulus dengan perbaikan
  7 MINDIYA NOSI IKA VIONI 1414231250
  1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  2. Dr. H. Wasman, M.Ag
  Lulus dengan perbaikan
  8 JAUHARI ARIFIN 1414231058
  1. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
  2. Ridwan Widagdo, M.Si
  Lulus dengan perbaikan
  9 NUR SANTI 1414231094
  1. Eef Saefulloh, M.Ag
  2. Dr. H. E. Sugianto, MH
  Lulus dengan perbaikan
  10 AMIRA NATASYA 1413233067
  1. Dr. Layaman, M.Si
  2. Dr. Rita Kusumadewi, M.Si
  Lulus dengan perbaikan
  11 FIKRI KHAIRUDDIN 1414232147
  1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
  2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  Lulus dengan perbaikan
  12 MELLY RAHMAWATI J 1414231073
  1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
  2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
  Lulus dengan perbaikan