Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang XVII (Tujuh Belas) TA.2017/2018-2

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. XVII (Tujuh Belas) pada hari ini Kamis, 22 Februari 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 16 orang. Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 14 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1 MERI ANGGRAENI 1414233213
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
2 RISKA WULANDARI 1414233226
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
3 PUTRI FAUZIYAH 1414232168
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
4 NURUL JANAH 1414232167
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
5 MAULINDA SARI 1414231248
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6 SOLEHA 1414231112
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7 AULIYA MUFLIKHOTIEN 1414233186
 1. H. Juju Jumena, MH
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
8 HENTI NURHAYATI 1414231043
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
9 KUNDIYA 1413231024
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
10 TANTY TANJIHATUL KHOERUL UMMAH 1414231118
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
Lulus dengan perbaikan
11 ARI SYAHRI RIJA 1414233184
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
Lulus dengan perbaikan
12 ASEP MUHAMMAD ABDUL KHOOLIQ 1414233185
 1. H. Juju Jumena, MH
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
13 SYAHRUL MAARIF 1414231116
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
14 GEUGEU CHAERUNISA 1413231017
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
15 WIWIN MUAWIYAH 1414233241
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
16 NUNUNG 1414232161
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang XVI (Enam Belas) TA.2017/2018-2

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. XVI (Enam Belas) pada hari ini Rabu, 21 Februari 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 16 orang. Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 16 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1 VITA PUTRI SARI 1414231121
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2 YUFA CHAERANI 1414231125
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
3 LISNA LUSYANTI 1414231067
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
4 DWI AGUSTINA 1414231025
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
5 DEVI RIANI 1414231243
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6 HALIDA ZIA 1414231040
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
7 HILDA ALHIDAYATUN NAIMAH 1414231046
 1. Dr. Rita Kusumadewi, MM
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
8 NIDA QUDSYAH 1414231086
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
9 DEWI ELOK NURJANAH 1414233190
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Juju Jumena, MH
Lulus dengan perbaikan
10 MARWAH 1414233211
 1. Wartoyo, MSI
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
11 FINA DWI JAYANTI 1414232148
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
Lulus dengan perbaikan
12 LUTPI TRY HIDAYATULLOH 1414231069
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. Layaman, M.Si
Lulus dengan perbaikan
13 PUTRI APRILIYANI 1414233222
 1. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
14 SISKA HARYANTI 1414233230
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
15 RANI ASTRIYANI 1414233225
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
16 PUTRI NURUL ROSALINA 1414233223
 1. Moh. Mabruri Faozi, MA
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang XV (Lima Belas) TA.2017/2018-2

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. XV (Lima Belas) pada hari ini Senin, 19 Februari 2018 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 16 orang. Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 19 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1 ROHMAT AKBAR TANJUNG 1413231044
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
2 IMRO`ATUL FATIHAH 1414232151
 1. Wartoyo, MSI
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
3 FIDYAH PRATIWI 1414233195
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
4 NUR ROHMAH 1414232163
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
5 FAJAR AKBAR MAULANA 1414231032
 1. H. R. Agus Abikusna, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
6 AYU AGUSTINIH 1414231015
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7 PANJI ROLISA 1414231095
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
Lulus dengan perbaikan
8 JAYATIARA DEWI RIZQIYAH 1414231059
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
9 HANA AISYAH 1414231041
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
10 ALFI SYAHRI KHOIRIYAH 1414232132
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
11 DESI ROSYANA 1414232137
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
12 HASAN AS`ARI 1414233198
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan
13 MIRASARI 1414232158
 1. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
14 DEWI FATMALA 1414232139
 1. H. Nursyamsudin, MA
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
15 SITI ROIDAH 1414231109
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
16 MURINI 1414231085
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gelombang VI (Enam) TA.2017/2018-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. VI (Enam) pada hari ini Kamis, 15 Februari 2018 bertempat di ruang sidang jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 12 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 12 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 GUSNI PAPAR ALAM B S 1413231018
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
2 ACHMAD LUTFIANSYAH 1414231003
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
3 NURIYANA 1413233102
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
4 ANNISA NUUR AINI 1413232057
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
5 AGUM MAULANA 1413231001
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
6 SITI MUAWANAH 1413231050
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
7 TANTI MUNAWAROH 1413231054
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
8 MEGA ROPIYANI 1414232156
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 ADE ERLINA 1414232130
 1. Dr. H. Ahmad Dasuki Aly, MM (Fiqh Muamalah)
 2. H. R. Agus Abikusna, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
10 MEIANA TRIANAWATI 1414232154
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
11 LULI NURLITA MUZDALIFAH 1414232155
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
12 ADE AFIFAH NURJANAH 1414232129
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gelombang V (Lima) TA.2017/2018-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. II (Dua) pada hari ini Rabu, 14 Februari 2018 bertempat di ruang sidang jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Dr. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 11 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 1 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 RIZKI AMALIAH 1413231043
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
2 AJI MUSLIM MUHSININ 1413233064
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
3 ABDUL AZIZ FAISAL 1413233062
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
4 GEUGEU CHAERUNISA 1413231017
 1. Dr. Achmad, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
5 MUHAMMAD ROYYAN 1413231125
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 AKHMAD HUNAFA 1413231002
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H.R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
D TL
7 MOHAMMAD HISYAM 1413231032
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H.R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
8 HAJAT KHUMAEDI 1413233080
 1. Dr. H. Kosim, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Didi Sukardi, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
9 SRI WULANTI NINGRUM 1414231115
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Didi Sukardi, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
10 DWI FATMA NURHAYATI 1414232142
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
11 M. MAHMUDIN 1414233210
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B L