Laporan Kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. IV (Empat)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. IV (Empat) pada hari ini Rabu, 24 Mei 2017 bertempat di ruang sidang lantai 1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah sekaligus sebagai ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 10 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 17 orang. Dosen pembimbing sebanyak 13 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1 SITI MEGA KHAIRUN NISA 1413231049
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
A- Lulus
2 IRMA ROSMIATI 1413233086
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 1. Prof. Dr. H. Abdussalam Dz, MM
 2. Toto Suharto, M.Si
A- Lulus
3 ASEP KURNIAWAN 1413231006
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Wartoyo, MSI
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
B+ Lulus
4 NURUL HAKIKI 1413233103
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Drs. Amir, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
B+ Lulus
5 ELSA NURMALASARI 1413231015
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
 1. Wartoyo, MSI
 2. Nining Wahyuningsih, MM
B+ Lulus
6 NOVI ANDRIYANI 1413231035
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Diana Djuwita, MM
B Lulus
7 AONAH FATIKAH 1413231004
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
B+ Lulus
8 LAELATUS SOLIHAH 1413231025
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Diana Djuwita, MM
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
B Lulus
9 DIAN PURNAMA SARI 1413231012
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Wartoyo, MSI
 2. H.R. Agus Abikusna, MM
A- Lulus
10 NANA NURJANAH 1413233097
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
B+ Lulus

20170524_110034

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. XI (Sebelas)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. XI (Sebelas) pada hari ini Rabu, 10 Mei 2017 bertempat di ruang sidang lantai 1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 9 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 9 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 13 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 MARLINA 1413231029
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
2 LUTFHY MAULANA 1413231028
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
3 YENI NUR’AENI 1413233120
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ Lulus
4 MOH. ROMADHON SIDIQ 1413231030
 1. Drs. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. E. Sugianto, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
5 RENITA AYU FEBRIAN 1413231039
 1. Drs. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ Lulus
6 MAYA JUMALIA 1413232059
 1. Drs. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Diana Djuwita, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ Lulus
7 M. MAULANA YUSUF 1413233095
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
8 EKA BUDI SUCI 1413233069
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Toto Suharto, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Farmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
9 HANIFAH TUZAHRAH 1413231019
 1. Nusyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- Lulus

20170510_084615

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Gel. VI (Enam)

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. VI (Enam) pada hari ini Jum’at, 12 Mei 2017 bertempat di ruang sidang lantai 1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 10 orang. Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 12 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1 SAIPUL RAHMAN 1413233108
 1. Drs. Amir, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2 VINA VENIAWATI 1413233118
 1. Prof. Dr. H. Abdussalam Dz, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
Lulus dengan perbaikan
3 PUTRI MEULINDA AZIES 1413231037
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
4 EVA MUARIFAH 1413233071
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Wartoyo, MSI
Lulus dengan perbaikan
5 YUSDIANA PADMI 1413233122
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
6 SOFYAN ARIS SAPUTRA 1413233113
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
Lulus dengan perbaikan
7 SULASTRI WULANDARI 1413231053
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Ag
Lulus dengan perbaikan
8 DESTRY ANGRAENI 1413231010
 1. Toto Suharto, M.Si
 2. Wartoyo, MSI
Lulus dengan perbaikan
9 TANTI MUNAWAROH 1413231054
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
Lulus dengan perbaikan
10 IMAM FAUZY MA`SHUM 1413231020
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
Lulus dengan perbaikan

 

Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gel. X (Sepuluh)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. X (Sepuluh) pada hari ini Selasa, 09 Mei 2017 bertempat di ruang sidang lantai 1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 10 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 8 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 10 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 IDA ROYANI 1413233083
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ Lulus
2 SAIFUL RAHMAN 1413233108
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
3 SULASTRI WULANDARI 1413231053
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ Lulus
4 LILI NURASIH 1413233089
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H.R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
5 MOH. ZAINAL ABIDIN 1413231031
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H.R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
D Tidak Lulus
6 FANNY OKTAVIA MAULANI 1413233074
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H.R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Drs. H. M. Endang Djunaeni, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
D Tidak Lulus
7 FAUZIYYAH RAHMAH 1413233075
 1. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
8 SABIKKHIS 1413231047
 1. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Rita Kusumadewi, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- Lulus
9 EVA MUARIFAH 1413233071
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus
10 NOVI ANDRIYANI 1413231035
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Wartoyo, MSI (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B Lulus