Laporan Kegiatan Ujian Komprehensif Gelombang IX (Sembilan) TA. 2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Komprehensif Gel. IX (Sembilan) TA. 2018/2019-2 pada hari ini Senin, 29 Juli 2019 bertempat di ruang sidang  jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah  Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Ujian Komprehensif kali ini berjumlah 21 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 19 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 2orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 28 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Penguji Nilai Ket.
1 LUTFI ADILA R 1414233209
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
2 NANDYA PITALOKA N Z 1415203103
 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
3 MINARTI YOGA UTAMA 1415203087
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
4 MARYANI ASTUTI D 1415203080
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
5 NELA SILFIA 1415203104
 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
6 MEILIANA 1415203083
 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA (Fiqh Muamalah)
 2. Diana Djuwita, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
7 NOVIANTI SOLEHA 1415203111
 1. Achmad Otong Bushtomi, Lc., M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Diana Djuwita, MM(Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B- L
8 VINI DZIKRILLAH 1415203179
 1. Eef Saefulloh, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si (Regulasi Perbankan)
 3. Nining Wahyuningsih, MM (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
9 NURUL AROFAH 1415203117
 1. H. Ilham Bustomi, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Eef Saefulloh, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
D TL
10 LIEN CANTIKA AGUSTIN 1414232154
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Eef Saefulloh, M.Ag (Regulasi Perbankan)
 3. Dr. Layaman, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
11 MUKHAMAD ABTHAL 1415203097
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
12 AFIFATUL MAEMUNAH 1415203005
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
13 NANA ELISA 1415203102
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
14 DEDE ISMAYANTI 1415203028
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Didi Sukardi, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
15 MUHAMAD SAID 1414231078
 1. Ubaidillah, MHI (Fiqh Muamalah)
 2. Abdul Fatakh, M.Hum(Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
A- L
16 LENI ASTUTI 1414231064
 1. H. Syamsudin, MA(Fiqh Muamalah)
 2. Abdul Fatakh, M.Hum (Regulasi Perbankan)
 3. Nur Eka Setiowati, M.Si(Manajemen Perbankan Syariah)
B L
17 ROUDHOTUS SHOLIKHA 1414233227
 1. H. Syamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Asep Saepulloh, MHI(Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
18 LILY NURJANAH 1414231066
 1. Dr. H. Nursyamsudin, MA (Fiqh Muamalah)
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM (Regulasi Perbankan)
 3. Moh. Mabruri Faozi, MA (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
19 NUR SANTI 1414231094
 1. Drs. H. Amir, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. H. Juju Jumena, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Toto Suharto, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B L
20 DZULFIKAR SYARIF A 1415203039
 1. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. H. Ridwan Widagdo, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
B+ L
21 RESYTATUL HIKMAH 1414231099
 1. Dr. H. Wasman, M.Ag (Fiqh Muamalah)
 2. Leliya, MH (Regulasi Perbankan)
 3. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si (Manajemen Perbankan Syariah)
E TL

Laporan Kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gelombang VI (Enam) TA. 2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar Proposal Skripsi Gel. VI (Enam) TA.2018/2019-2 pada hari ini Rabu, 24 Juli 2019 bertempat di ruang sidang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku ketua jurusan Perbankan Syariah. Peserta Seminar Proposal kali ini berjumlah 5 orang.  Dosen yang menjadi narasumber berjumlah 10 orang.

No. Nama Mahasiswa NIM Narasumber Hasil Seminar
1. LUTFI ADILA RIZQI 1414233209
 1. Dr. H. Syamsudin, M.Ag
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
Lulus dengan perbaikan
2. DIFAYANA EKAPUTRA 1415203036
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Toto Suharto, M.Si
Lulus dengan perbaikan
3. CINDY ANINDYA 1415203026
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Abdul Fatakh, SHI, SH., M.Hum
Lulus dengan perbaikan
4. LINDA ESIH 1415203074
 1. Hj. Dewi Fatrmasari, M.Si
 2. Dr. H. Agus Abikusna, MM
Lulus dengan perbaikan
5. MIFTAHUR ROHMAH 1415203085
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
Lulus dengan perbaikan

Laporan Kegiatan Ujian Sidang Munaqosyah Gelombang XII (Dua Belas) TA.2018/2019-2

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. XII (Dua Belas)  TA. 2018/2019-2 pada hari ini Jum’at, 28 Juni 2019 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku ketua sidang dan juga Ibu Hj. Dewi Fatmasari, M.Si sebagai sekretaris sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 10 orang.  Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 16 orang. Dosen pembimbing sebanyak 14 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. SUKRIAWATI 1415203165
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
A L
2. MONICA 1415203092
 1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
 2. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Diana Djuwita, MM
B+ L
3. IMROATUL AZIZAH 1415203059
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 1. Ridwan Widagdo SE, M.Si
 2. H. Juju Jumena, MH
B+ L
4. NISA AFIDAH 1415203109
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Drs. H. Amir, M.Ag
A L
5. NISRIINA HASNAA 1415203110
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Nur Eka Setiowati, M. Si
 2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
A- L
6. ALMIRA ZIDA 1415203010
 1. H. Juju Jumena, MH
 2. Nur Eka Setiowati, M.Si
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. H. R. Agus Abikusna, MM
A L
7. ADE IKBAL FIRDAUS 1415203003
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. H. Nursyamsudin, MA
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Rita Kusumadewi, MM
A L
8. MAULINA TANZILA SUDRAJAT 1415203193
 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 2. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
A L
9. ARIE FEBRIANTO 1415203014
 1. H. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
A L
10. MUJIBULLAH 1415203096
 1. Drs. H. Amir, M.Ag
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Eef Saefulloh, M.Ag
 2. Dr.H. Kosim, M.Ag
A- L