Dosen

DOSEN TETAP JURUSAN PGMI

No.

Nama Dosen Tetap

NIP

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal Universitas

Bidang Keahlian/

Sertifikasi

 

Email

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dr. H. Uci Sanusi, M. Pd 195207191979031004 S1 IAIN SGD Bandung

S2 UNSIL Tasikmalaya

 

S3 UIN SGD Bandung

Ilmu Pendidikan uci1952@yahoo.co.id
2. Dr. H. Tamsik Udin, M. Pd 196302071992031002 S1 IKIP Bandung

S2 UPI Bandung

S3 UPI Bandung

Perencanaan Pengajaran tamsikudin_65@yahoo.co.id
3. Dr. Hj. Latifah, MA 195602251986022001 S1 Unswagati Cirebon

S2 UMY Yogyakarta

S3 UPI Bandung

Bimbingan dan Konseling latifa252@yahoo.co.id
4. Dr. Hj. Tati Nurhayati, MA. 196406301992032001 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 UMY Yogyakarta

S3 UNY Yogyakarta

Psikologi Belajar IPS tatinurhayati674@gmail.com
5. Drs. H. Moh. Masnun, M. Pd 196107101986031024 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 UHAMKA Jakarta

PTK mohmasnun.10@gmail.com
6. Drs. Aceng Jaelani, M. Ag 196509301994021001 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 IAIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ilmu Pendidikan Islam acengjaelani9@gmail.com
7. Syibli Maufur, M. Pd. 197405282008011011 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 UNISMA Malang

Bahasa Indonesia cinta_ayah@rocketmail.com
8. Atikah Syamsi, M. Pd.I 198404132011012010 S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pembelajaran IPA MI/SD atikah1384@syekhnurjati.ac.id
9. Idah Faridah laily, M. Pd. 198210212011012015 S1 UIN SGD Bandung

S2 UPI Bandung

Pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD idahfaridahlaily@yahoo.co.id
10. Drs. H. S. Bunyamin, M. Pd 195807061983031007 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 UHAMKA Jakarta

Media Pembelajaran MI/SD
11. Dwi Anita Alfiani, M.Pd.I 197703102007012020 S1 STAIN Cirebon

S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Psikologi Pendidikan deamer77@gmail.com
12. Akhmad Busyaeri, M. Pd 197201132005011005 S1 STAI Cirebon

S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan Agama Islam akhmadbusyaeri10@gmail.com
13. Patimah, M. Ag 197305291997032001 S1 IAIN SGD di Cirebon

S2 IAIN SGD Bandung

Pengembangan Kurikulum patimahwardono@gmail.com
14. Ahmad Arifuddin, M. Pd 198807302015031005 S1 IAIN Walisongo Semarang

S2 UNNES Semarang

Pembelajaran Matematika MI/SD arifuddin@syekhnurjati.ac.id