Lampiran Jadwal Ujian Komprehensif
Nomor : 0973/In.08/F.II.5/PP.00.9/07/2017
DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XII (Dua Belas) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Juli 2017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO. NIM NAMA KODE DOSEN PENGUJI DOSEN PENGUJI
Bahtsul Fiqh & Muamalah
Kutub Ushul Fiqh MEPI
1 14112210130 Robby Aurisa 4 5 6 1 Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
2 14112210097 Muhammad Iqbal 4 5 6 2 Eef Saefullah, M.Ag
3 1410220076 Andriyana 4 5 6 3 H. Juju Jumena, MH
4 14122211006 Maulidina Kusuma Wardhani 1 2 3 4 H. Achmad Otong Bustomi, Lc, M.Ag
5 1410220078 Arief Gumai Nugraha AG 1 2 3 5 Dr. H. Wasman, M.Ag
6 14112210149 Syamsul Hadi 1 2 3 6 Ubaidillah, MHI
7 1413221019 Siti Ratnasari 1 2 3
8 1410220011 Fahruroji 1 2 3
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment