DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. III (Tiga) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Kamis, 09 November 2017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO. NIM NAMA KODE DOSEN PENGUJI DOSEN PENGUJI
Bahtsul Fiqh & Muamalah
Kutub Ushul Fiqh MEPI
1 14122210970 Fika Isni Raydha 1 2 3 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
2 1413223092 Syamsul Munir 1 2 3 2. H. Juju Jumena, MH
3 14122231107 Herawati 1 2 3 3. Eef Saefulloh, M.Ag
4 14112210133 Syaeful Anwar 4 5 6 4. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
5 1413223087 Roudhotul Jannah 4 5 6 5. Dr. Faqihudin Abdul Kodir, MA
6 14122231122 Yayah Khoeriyah 4 5 6 6. H. Didi Sukardi, MH
7 1413223094 Teja Subekti 7 8 9 7. H. Achmad Otong Busthomi, Lc.,M.Ag
8 1413221012 Lessiany Merlinda 7 8 9 8. Dr. H. Ahmad Dasuky Aly S, MM
9 1413222042 Silviana Nurkholis 7 8 9 9. Drs. H. Djohar Arifin, SE.,S.Ag, MA
10 14122220883 Anna Ivana Afiati 7
8
9
NB: Ketua Jurusan Muamalah,
1. Ujian Dimulai Pukul 09.00 WIB
2. Peserta memakai pakaian hitam putih
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment