New Page 1

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG IX (SEMBILAN): KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I II I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 SITI RATNASARI 1413221019 Hukum Ekonomi Syariah 90 77 90 90 347 86,75 B+ L
2 SITI AISAH 1414222072 Hukum Ekonomi Syariah 80 87 90 97 354 88,5 B+ L
3 MOHAMMAD ABDURRAHMAN 14122211093 Hukum Ekonomi Syariah 85 83 90 90 348 87 B+ L
4 MAYA AULIYA 1414222066 Hukum Ekonomi Syariah 85 84 87 93 349 87,25 B+ L
5 BELLA TRI AGUSTIN 1414221017 Hukum Ekonomi Syariah 80 87 91 91 349 87,25 B+ L
6 FATIKAH RACHMAH 1414223093 Hukum Ekonomi Syariah 87 87 98 90 362 90,5 A- L
7 IDA AF`IDAH 1414223094 Hukum Ekonomi Syariah 86 89 94 89 358 89,5 A- L
8 WULAN OKTAVIANI 1414223109 Hukum Ekonomi Syariah 75 80 95 97 347 86,75 B+ L
9 INDAH ALFIONITA 1414222062 Hukum Ekonomi Syariah 60 86 90 90 326 81,5 B L
10 SITI FATIMAH 1413221018 Hukum Ekonomi Syariah 90 95 97 90 372 93 A- L
11 INNA NURHAYATI 1414221026 Hukum Ekonomi Syariah 90 88 97 90 365 91,25 A- L
12 DEDE LIA INDRIYANI 1414221018 Hukum Ekonomi Syariah 72 92 91 97 352 88 B+ L
Cirebon, 13 September 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment