New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XV (Lima Belas) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414222055 Asri Indah Fatimah HES 70 95 88 253 84,33333333 B L
2 1414221017 Bella Tri Agustin HES 68 95 85 248 82,66666667 B L
3 1414221032 Nadiya Maslahatul Umah HES 68 95 85 248 82,66666667 B L
4 1414222075 Sri Rahayu HES 75 80 75 230 76,66666667 B- L
5 1414223095 Fatikah Rachmah HES 75 80 75 230 76,66666667 B- L
6 1414223094 Ida Af’idah HES 75 80 75 230 76,66666667 B0 L
7 1414223099 Maylani Eka Yanti HES 75 82 75 232 77,33333333 B- L
8 1414222066 Maya Auliya HES 80 90 82 252 84 B L
9 1414222064 Kiki Komalasari HES 80 94 85 259 86,33333333 B+ L
10 1414223085 Anggi Skar Tri Ananda HES 80 91 80 251 83,66666667 B L
11 1414223090 Eva Rifqi Fauziyah HES 80 90 0 170 56,66666667 D TL
12 1414223092 Farihah Sri Retnasari HES 65 83 85 233 77,66666667 B- L
13 1414223096 Iin Parlina HES 75 83 85 243 81 B L
14 1414223087 Dinar Sunarsasih HES 60 63 83 206 68,66666667 C L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment