New Page 2

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414222073 Sisi Nur Azizah HES 70 85 85 240 80 B L
2 1414222057 Dhiny Rachmawati HES 71 85 86 242 80,67 B L
3 1414222055 Asri Indah Fatimah HES 70 50 88 208 69,33 TL
4 1414221017 Bella Tri Agustin HES 0 0 0 0 0 TL
5 1414221045 Uswatun Khasanah HES 65 90 75 230 76,67 B- L
6 1414221032 Nadiya Maslahatul Umah HES 0 0 0 0 0 TL
7 1414222060 Halimatus Sa’diyah HES 68 80 82 230 76,67 B- L
8 1414222074 Sri Asih Meilasari HES 68 79 85 232 77,33 B- L
9 1414221047 Yuni Suci Islami HES 68 76 82 226 75,33 B- L
10 1414221049 Zulfa Puspa Dina HES 90 80 80 250 83,33 B+ L
11 1414222062 Indah Alfionita HES 90 79 70 239 79,67 B- L
12 1414221027 Irna Nirwanti HES 90 75 85 250 83,33 B L
13 14122211043 Sendi Rizki Fauzi HES 70 65 79 214 71,33 C+ L
14 1414221014 Asrie Ayuvidya .A HES 79 78 78 235 78,33 B- L
15 1414222072 Siti Aisah HES 79 80 77 236 78,67 B- L
16 1414223091 Faikotun Nasikha HES 80 85 78 243 81 B L
17 1414223112 Ziyanah Walidah HES 80 85 80 245 81,67 B L
18 1414223103 Siti Haryanti HES 80 85 85 250 83,33 B L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment