New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. X (Sepuluh) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh Muamalah Hukum
1 14122210998 KOHARI AMALUDIN HES 78 65 78 221 73,66666667 B- L
2 14122211068 YUDA KHAIDAR N HES 85 65 85 235 78,33333333 B+ L
3 1414221007 AHMAD REZA SAEPULLOH HES 78 65 84 78 65 B L
4 1414223089 EKA PITRIASARI HES 80 65 80 225 75 B L
5 1414223081 A. HABIB HAZMY M HES 72 90 91 253 84,33333333 A- L
6 1415202026 FACHRURROJI BADRUTTAMAM HES 72 90 92 254 84,66666667 A- L
7 1414223105 TANGWIN HES 72 90 91 253 84,33333333 A- L
8 1414222050 AGUNG SUDRAJAT HES 76 90 90 256 85,33333333 A- L
9 1415202095 SITI CHUDRIYAH FITRIANI HES 65 75 88 228 76 B+ L
10 1415202023 ELIMPEN HES 70 80 88 238 79,33333333 B+ L
11 1415202078 RATNA SARI HES 60 70 89 219 73 B+ L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment