New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tanggal : Kamis, 6 September 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414223090 Eva Rifqi Fauziyah HES 0 90 0 90 30 E TL
2 1414221018 Dede Liya Indriyani HES 0 92 0 92 30,66666667 E TL
3 1414221005 Ade Rizki Lestari HES 0 92 0 92 30,66666667 E TL
4 1414221028 Inna Nurhayati HES 0 92 0 92 30,66666667 E TL
5 14122211003 M. Ramdani Yusuf HES 85 70 76 231 77 B- L
6 1414223109 Wulan Oktaviani HES 85 85 80 250 83,33333333 B L
7 1414222080 Zakiyyah Khoerunisa HES 85 80 80 245 81,66666667 B L
8 1413221018 Siti Fatimah HES 85 83 80 248 82,66666667 B L