New Page 1

 

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG VI (ENAM) : SELASA, 13 MARET  2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 ENUNG NUR`AENI 1413221007 HES 85 80 85 95 345 86,25 B+ L
2 MUNIFAH 1413222037 HES 90 90 90 90 360 90 A- L
3 ERNAWATI 1413222028 HES 90 92 90 90 362 90,5 A- L
4 AHMAD RIDWAN 14122210922 HES 80 87 90 90 347 86,75 B+ L
5 KHUSNUS SA`ADAH 1413221011 HES 90 88 92 90 360 90 A- L
6 VIVI NUR`AENI 1414223108 HES 90 90 90 94 364 91 A- L
7 LESSIANY MERLINDA 1413221012 HES 95 90 97 99 381 95,25 A L
8 NAELI SA`DIYAH 1413221013 HES 85 84 90 90 349 87,25 B+ L
9 HAFIZH AL HAQ. H 14112210052 HES 80 92 85 89

© All right reserved 2016