New Page 1

 

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG V (LIMA) : JUM’AT, 2 MARET 2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 Roudhotul Jannah 1413223087 HES 75 84 90 96 345 86,25 B+ L
2 Imad Aqil 1413223067 HES 79 89 96 90 354 88,5 B+ L
3 Teja Subakti 1413223094 HES 87 85 90 90 352 88 B+ L
4 Anis Haerunisa 1414221011 HES 90 90 95 95 370 92,5 A- L
5 Latip Purnama 1413223071 HES 85 84 93 95 357 89,25 B+ L
6 Desi Fatmawati 1413221003 HES 90 88 89 89 356 89 B+ L
7 Nur Indah Fitro S 1413222040 HES 86 65 85 90 326 81,5 B+ L
8 Suci Maesaroh 1413222046 HES 88 85 87 90 350 87,5 B+ L
9 Khayatun Syaidah 1413221010 HES 78 87 90 90 345 86,25 B+ L
10 Inna Fitriana Nurmala 1413222030 HES 85 87 89 89 350 87,5 B+ L
Cirebon, 2 Maret 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003