New Page 1

 

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG IV (Empat): JUM’AT, 2 MARET 2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 Mohammad Ilhamudin 14122211013 HES 89 85 87 90 351 87,75 B+ L
2 Dini Nurhadiyani 14122211081 HES 90 90 90 90 360 90 A- L
3 Yayah Khoeriyah 14122231122 HES 84 85 92 85 346 86,5 B+ L
4 Mulyanto 14112210100 HES 89 84 95 85 353 88,25 B+ L
5 Rachmat Malik 14122211029 HES 85 87 95 87 354 88,5 B+ L
6 Dedi Junaedi 14122210947 HES 85 87 87 85 344 86 B+ L
7 Saeful Anwar 14122110133 HES 83 82 90 90 345 86,25 B+ L
8 Aan Andriyani 14122210914 HES 89 87 90 94 360 90 A- L
Cirebon, 2 Maret 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment