New Page 1

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG VI (ENAM) : RABU, 30 MEI 2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 ANNY FITRIATI 1414222054 Hukum Ekonomi Syariah 88 88,5 95 97 368,5 92,125 A- L
2 ZAHROTUL JANNAH 1414221048 Hukum Ekonomi Syariah 87,5 95 95 89 366,5 91,625 A- L
3 KIKI KOMALA SARI 1414222064 Hukum Ekonomi Syariah 88 90 95 89 362 90,5 A- L
4 RESA MAYASARI 1414222070 Hukum Ekonomi Syariah 80 98 90 87 355 88,75 B+ L
5 USWATUN KHASANAH 1414221045 Hukum Ekonomi Syariah 87 85 85 95 352 88 B+ L
6 PURNAMA SARI 1414222069 Hukum Ekonomi Syariah 85 87 95 95 362 90,5 A- L
7 AYU FITRIYANI 1414222056 Hukum Ekonomi Syariah 92 90 90 95 367 91,75 A- L
Cirebon, 30 Mei 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment