New Page 1

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG VIII (DELAPAN) : KAMIS, 27 JULI  2017
 NO  NAMA  NIM PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I II I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 Mesi Sugito 1410220092 80 83 88 90 341 85,25 B+ L
2 Yulianah 1410220068 78 70 90 90 328 82 B L
3 Fuji Kurniawati 1410220049 78 84 90 85 337 84,25 B L
4 Arief Gumai Nugraha 1410220078 88 80 85 90 343 85,75 B+ L
5 Fahruroji 1410220011 77,5 84 85 88 334,5 83,625 B L
6 Ujang Ahmad Taupik 1413221022 91 90 96 90 367 91,75 A- L
7 Kusnilah 1413223069 90 85 95 88 358 89,5 B+ L
8 Fidiyah Dwi Maharani 1413223059 89 85 95 85 354 88,5 B+ L
9 Desi Nurul Aulia 1413223057 85 85 95 96 361 90,25 A- L
Cirebon, 27 Juli  2017
Catatan: Jurusan Muamalah,
L  : Lulus
TL: Tidak Lulus
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment