New Page 2

 

DAFTAR MAHASISWA SEMESTER I
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH/ MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Kelas B
NO NIM NAMA TAHUN MASUK RUANG KELAS
1 1708202041 RIRI NURJANAH 2017 R5
2 1708202042 LITA SULISTIA 2017 R5
3 1708202043 QOMARIYATUN 2017 R5
4 1708202044 RIA RESTIANA PERTIWI 2017 R5
5 1708202045 MALINA 2017 R5
6 1708202046 NISA LUSIANA 2017 R5
7 1708202047 SUGIYARTI 2017 R5
8 1708202048 FITRI RAHAYU 2017 R5
9 1708202049 ZAENAL ABIDIN 2017 R5
10 1708202050 KHOERON 2017 R5
11 1708202051 RIZKI FAUZI 2017 R5
12 1708202052 VANIA RISSA VERONICA 2017 R5
13 1708202053 IKAH ATIKAH 2017 R5
14 1708202054 ACHMAD SUBCHAN 2017 R5
15 1708202055 WIDI RAMADANTI 2017 R5
16 1708202056 NAHDHIYATUL MAGFIROH 2017 R5
17 1708202057 GILANG WINDU KUSUMA 2017 R5
18 1708202058 WIWIK LESTARI 2017 R5
19 1708202059 MAR`ATUSSHOLIHAH 2017 R5
20 1708202060 MASRIFAH 2017 R5
21 1708202061 KHOERUNNISA 2017 R5
22 1708202062 YUNI AGUSTIN 2017 R5
23 1708202063 TANIA WINDI SUGESTI 2017 R5
24 1708202064 IRGI RAMADHANI 2017 R5
25 1708202065 NADYA IFANI CHAEROTUNNISA 2017 R5
26 1708202066 TITA RIZQIYAH 2017 R5
27 1708202067 AZA NUR FITRIYANI PRIHATIN 2017 R5
28 1708202068 DWI LESTARININGTYAS 2017 R5
29 1708202069 META PURNAMA 2017 R5
30 1708202070 FISQI FAUZIAH 2017 R5
31 1708202071 KOMARIAH 2017 R5
32 1708202072 SITI ISTIQOMA 2017 R5
33 1708202073 RAMADANI SAPUTRA 2017 R5
34 1708202074 SITI MAMEUNAH 2017 R5
35 1708202075 MUHAMMAD RIVALDY 2017 R5
36 1708202076 SYIFA ALRAHMAH ALFARIH 2017 R5
37 1708202077 AKHMED BAHTIAR RAMADHAN 2017 R5
38 1708202078 MUHAMMAD RISWANDI BAHUWA 2017 R5
39 1708202079 MUHAMMAD ABDURROHMAN 2017 R5
40 1708202080 INEZ ELVINA 2017 R5
Cirebon, 06 September 2017
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment