Jadwal Perkuliahan Jurusan Hukum keluarga

 

New Page 1

 

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PRODI HUKUM KELUARGA (AS) FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
HARI WAKTU AAS – A HARI WAKTU AAS – B HARI WAKTU AAS – C
SEMESTER II SEMESTER II SEMESTER II
MATA KULIAH SKS KD R MATA KULIAH SKS KD R MATA KULIAH SKS KD R
SENIN 07.00 – 08.40 Fiqh Ibadah 2 227 16 SENIN 08.40 – 10.20 Sejarah Peradaban Islam 2 239 17 SENIN 07.00 – 08.40 Sejarah Peradaban Islam 2 239 18
08.40 – 10.20 Sejarah Hukum Islam 2 246 16 10.20 – 12.00 Sejarah Hukum Islam 2 246 17 08.40 – 10.20 Ilmu Kalam 2 45 18
10.20 – 12.00 Pengantar Filsafat 2 34 16 12.30 – 14.10 Pengantar Filsafat 2 34 4 10.20 – 12.00 PKn 2 214 18
SELASA 07.00 – 08.40 Fiqh Muamalah 2 49 16 SELASA 08.40 – 10.20 Fiqh Muamalah 2 49 17 SELASA 07.00 – 08.40 Sejarah Hukum Islam 2 246 18
08.40 – 10.10 Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam 2 15 16 10.20 – 12.00 Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam 2 15 17 08.40 – 10.20 Pengantar Filsafat 2 34 18
10.20 – 12.00 Sejarah Peradaban Islam 2 239 16 12.30 – 14.10 Fiqh Ibadah 2 227 13 10.20 – 12.00 Fiqh Ibadah 2 227 18
RABU 08.40 – 10.10 Ilmu Kalam 2 45 16 RABU 08.40 – 10.20 PKn 2 214 17 RABU 07.00 – 09.30 Ushul Fiqh I 3 01 1
10.20 – 12.00 PKn 2 15 16 10.20 – 12.00 Ilmu Kalam 2 45 17 09.30 – 12.00 Fiqh Munakahat 3 121 18
KAMIS 09.30 – 12.00 Ushul Fiqh I 3 01 1 KAMIS 07.00 – 09.30 Ushul Fiqh I 3 01 1 KAMIS 13.30 – 14.10 Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam 2 117 2
12.30 – 15.00 Fiqh Munakahat 3 136 16 09.30 – 12.00 Fiqh Munakahat 3 136 17 14.10 – 15.50 Fiqh Muamalah 2 49 18
Bahasa Arab II 2 PPB Bahasa Arab II 2 PPB Bahasa Arab II 2 PPB
CATATAN: UNTUK JADWAL BAHASA ARAB II,   LIHAT JADWAL DARI PPB

 

HARI WAKTU AAS – A HARI WAKTU AAS – B
SEMESTER IV SEMESTER IV
MATA KULIAH SKS KD R Continue Reading