Hasil Ujian Komprehensif Gel. X (Sepuluh)

Alhamdulillah. Ujian Komprehensif Gel X (Sepuluh) Jurusan Hukum Keluarga (AS) telah selesai dlaksanakan. Dari 13 peserta ujian hanya 7 peserta yang berhasil lulus.

Bagi peserta yang lulus, kami ucapkan selamat, jangan berpuas diri perjalanan masih setengah perjalanan lagi. Dan bagi peserta yang belum lulus bisa mendaftar ulang untuk Ujian Komprehensif berikutnya.

Berikut rincian nilai kumulatifnya :

NO NIM NAMA NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bathsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Peradilan AAS
1 14122140814 Abdul Komar TL 70 85 155 51,667 D TL
2 14122140852 Taufik Abdurrahman 80 75 89 244 81,333 B LULUS
3 14122110875 Hamidin Ahmad TL 60 40 100 33,333 E TL
4 14122110864 Moh. Said Ramadhan 80 78 89 247 82,333 B LULUS
5 14122140831 Hifny Faqih 60 72 84 216 72 C+ LULUS
6 14122140828 Burhanudin 70 70 60 200 66,667 C LULUS
7 14122120810 Ahmad Kamal Basori TL TL TL 0 0 E TL
8 14122140824 Arip Nurholis Mazid 62 73 85 220 73,333 C+ LULUS
9 14122140840 Mizan Fadhil TL 70 85 155 51,667 D TL
10 14122140829 Eddy Prasetyo Rahayu 75 TL 55 130 43,333 E TL
11 14122141316 Roijah 0 TL 0 0 0 E TL
12 14122110879 Sehatus Salamah TL 71 84 155 51,667 D LULUS
13 14122110856 Abdullah Fanani 60 75 83 218 72,667 C+ LULUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *